האם יש צורך בתזונה מיוחדת או בתרגילים להצלחת טיפולי פוריות?