פונדקאות

נשים, שהרחם שלהן נפגע על-ידי דלקות או פעילות כירורגית בעבר (גרידות) או נכרת בגלל גידולים, יכולות להסתייע בפונדקאות. פודקאות מוצעת גם במקרים בהם, מסבה רפואית, נאסר על האשה להיות בהריון (ההריון עלול לסכן את בריאותה בגלל מחלת לב, יתר לחץ-דם, סוכרת ועוד) וכן במקרים של הפלות רבות חוזרות שלא נמצא להן פתרון טיפולי אחר. פונדקאות אפשרית בשני אופנים:

  • פונדקאות מלאה - כאשר הפונדקאית תורמת גם את ביציותיה.
  • פונדקאות חלקית - כאשר הביציות נשאבות מהאישה המטופלת, מופרות בזרע בעלה והעוברים נשתלים ברחם הפונדקאית.

בשנת 1996 חוקק בישראל "חוק בפונדקאות" בישראל. החוק מתיר ביצוע של פונדקאות בישראל, לפי התנאים המפורטים בחוק. תנאי ראשוני לטיפול על ישי פונדקאית דורש קבלת אישור מועדה מיוחדת שהוקמה לנושא (וועדת הפונדקאות). בהמשך, על הזוג לאתר אשה לא נשואה, שילדה בעבר ומסכימה לשמש כפונדקאית. לאחר שהפונדקאית נמצאה מתאימה מבחינה בריאותית, נחתם הסכם משפטי מפורט בין הזוג לבינה. רק לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, יעברו בני הזוג טיפולי הפריה חוץ-גופית כמקובל. העוברים שיתקבלו יועברו לרחם האם הפונדקאית לאחר שעברה הכנה מתאימה.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 17 ינואר 2018 08:32
  •   בית הרופאים רח' ריינס 18 ת"א
  •   א', ב', ג': 8:00-13:00, ד' 16:00-22:00
  •   טלפונים: 03-5227474, 03-5278181
  •   פקס: 03-5239996