כיצד אדע מה עלה בגורל הביציות והעוברים שלי?

לאחר שאיבת הביציות, מתנהל במעבדה מעקב אחר גורל כל ביצית ורישום מדוקדק וקפדני.יש לזכור שחלק מהביציות שנשאבו אינו בשל, וחלק נוסף אינו מופרה. מבין הביציות המופרות, חלק מוחזר לרחם ואילו הנותרות מוקפאות או שאינן נשמרות. רק עוברים מאיכות טובה מוקפאים. כתוצאה מכך, רק מיעוט ממחזורי הטיפול מניב עוברים מתאימים להקפאה. צוות המכון מעדכן באופן שגרתי את המטופלים לגבי הנעשה עם כל ביצית שנשאבת בכל מחזור. ברצוננו להדגיש שתרומת ביציות מתבצעת אך ורק מתוך רצונה המלא של האישה שממנה נשאבו הביציות ורק לאחר שחתמה על טופס הסכמה.

עודכן לאחרונה ב ראשון, 07 ינואר 2018 07:02
  •   בית הרופאים רח' ריינס 18 ת"א
  •   א', ב', ג': 8:00-13:00, ד' 16:00-22:00
  •   טלפונים: 03-5227474, 03-5278181
  •   פקס: 03-5239996