שלישי, 08 אוקטובר 2013 19:55

שקיפות עורפית

שקיפות עורפית

מהי בדיקת שקיפות עורפית? 

בדיקת השקיפות העורפית הינה בדיקת אולטרה-סאונד במהלכה נמדד עובי שכבת הנוזל באיזור העורף של העובר. שכבה זו הינה של נוזל שקוף הנאגר בין רקמות בעורף ומכאן שמה של הבדיקה. העובר הבדיקה אינה חודרנית וכאמור הינה בדיקת אולטרה-סאונד לכל דבר. מטרת הבדיקה הינה לאתר עוברים הנמצאים בסיכון יתר לתסמונת דאון, בעיות כרומוזומליות נוספות ומומי לב. חשוב לציין כי בכל העוברים ניתן למצוא את שכבת הנוזל באיזור העורף ואולם בעוברים עם בעיות כרומוזומליות או מומי לב שכבה זו עבה במיוחד. במהלך הבדיקה נמדדת עובי שכבת הנוזל (במילימטרים) ועל סמך מחקרים רבים נקבעו ערכי סף לבדיקה תקינה או לא תקינה .

מה היתרונות של ביצוע בדיקת שקיפות עורפית? 

לבדיקת שקיפות עורפית יתרונות רבים. הבדיקה איננה חודרנית ואיננה כרוכה בכל סיכון לך או לעובר. יתרונה העיקרי של הבדיקה היא יכולתה לאתר בשלב מוקדם מאוד עוברים עם סיכון לגבוה לבעיות כרומוזומליות או מומים ולאפשר המשך בירור בשלב צעיר יחסית של ההיריון. מסיבות אלו מומלצת הבדיקה על ידי כמעט כל הארגונים והמוסדות המוסמכים בארץ ובעולם.

מתי יש לבצע בדיקת שקיפות עורפית? 

בדיקת שקיפות עורפית חייבת להתבצע בין שבוע 11 לשבוע 13+6. במהלך הבדיקה מבוצעת בדיקה של גודל העובר על מנת לקבוע את גיל ההיריון (במידה וגיל ההיריון אינו ידוע). אורך עובר עד "מ 84 מ הוא הגבול העליון לביצוע הבדיקה. 

מה משמעות תוצאות בדיקת שקיפות עורפית? 

קיים קשר סטאטיסטי בין עובי שכבת הנוזל הנמדד באיזור עורף העובר לבין הסיכון שהעובר סובל מבעיה כרומוזומלית. קיימות טבלאות ומחשבונים המסייעים בחישוב מידת הסיכון על פי תוצאות השקיפות העורפית. טבלאות ומחשבונים אלו לוקחים בחשבון עוד שני גורמים: גיל האם (עם העלייה בגיל הסיכון עולה) וגיל ההיריון (שכבת הנוזל גדלה עם התקדמות גיל ההיריון ויש להתחשב בכך ). 

עד כמה מדויקת בדיקת שקיפות עורפית? 

קיימים נתונים רבים אודות רגישות בדיקת שקיפות עורפית – כלומר יכולתה של הבדיקה לאתר עוברים עם בעיה. ואולם כיום מקובל להעריך כי ניתן לאתר בין %50 –ל %70 מהעוברים עם תסמונת דאון בעזרת הבדיקה.

כיצד ניתן להשפר את רגישות הבדיקה? 

מחקרים רבים העלו כי ניתן לשפר באופן משמעותי את יכולת איתור עוברים עם בעיות כרומוזומליות או מומים בעזרת בדיקת דם המבוצעת יחד עם בדיקת האולטרה-סאונד או בסמוך לה. ניתן לשלב את בדיקת השקיפות העורפית עם בדיקת דם באחת משתי האפשרויות :

1. האפשרות הראשונה נקראת Combined Test והיא כוללת מדידה של שני הורמונים בדם: PAPP-A - ו β-HCG . מדידת השקיפות העורפית, רמת שני ההורמונים וגיל האם משוכללים יחדיו לקביעת הסיכון לתסמונת דאון. תוצאות הבדיקה והסיכון המשוכלל מדווחים בסוף הטרימסטר הראשון. שילוב נתונים אלו מאפשר איתור של כ %80-85 מהעוברים עם תסמונת דאון .

2. האפשות השניה נקראת Integrated Test והיא כוללת מדידה של ריכוזי ההורמן PAPP-A יחד עם בדיקת השקיפותהעורפית וכמו כן מדידה של 4 הורמונים נוספים לאחר שבוע ( Freeβ-HCG, AFP, 16Inhibin, Estriol). שילוב של תוצאות השקיפות העורפית, ריכוזי חמשת ההורמונים וגיל האם משוכללים יחדיו לקביעת הסיכון לתסמונת דאון. התוצאה מדווחת במהלך הטרימסטר השני ושילוב נתונים זה מאפשר איתור של כ %90-95 מהעוברים עם תסמונת דאון.

מהן המלצותינו לבדיקת שקיפות עורפית? 

כנהוג במרכזים מובילים בעולם אנו ממליצים על שילוב הבדיקות הבאות:

- במידה והשקיפות העורפית קטנה מ "מ 3 מ אנו ממליצים להשלים את בדיקת - ה Integrated Test שהינה הבדיקה המהימנה ביותר לאיתור תסמונת דאון. 

- במידה והשקיפות העורפית הינה בין 3-3.5 "מ מ אנו ממליצים לבצע את בדיקת ה - Combined Test על מנת לקבל תוצאה מוקדם ככל האפשר. 

- במידה והשקיפות העורפית גדולה מ 3.5 "מ מ הסכוי להפרעה כרומוזומלית עולה באופן משמעותי ביותר ואנו ממליצים על ביצוע בדיקה אבחנתית כגון סיסי שליה. 

- בכל מקרה בו השקיפות העורפית גדולה מ "מ 3 – מ אנו מליצים על בדיקת אקו לב עובר בשבוע  20-22.

- בהריונות מרובי עוברים (תאומים שלישיות)הסיכון לתסמונת דאון מחושב על פי בדיקת שקיפות עורפית בלבד. 

איך מדווחות התוצאות? 

התוצאות מדווחות כסיכון לבעיה. כך למשל סיכוי של 1:5000 משמעו כי עבור 5000 נשים עם תוצאות זהות וגיל זהה לאחת יהי עובר עם תסמונת דאון ול 4999 יהיה עובר תקין. 

חשוב להדגיש כי בדיקת השקיפות העורפית ובדיקות הדם הינן בדיקות סקר נותנות סיכון סטאטיסטי  לבעיה אך אינן יכולות לקבוע בוודאות האם ישנה בעיה ואינן יכולות לשלול בוודאות קיום בעיה. לפיכך תוצאה תקינה אינה שוללת לגמרי את האפשרות של תסמונת דאון (אלא תומכת בכך שאפשרות של תסמונת דאון אינה סבירה). באותו אופן תוצאה לא תקינה אינה מעידה בהכרח כי לעובר תסמונת דאון אלא תומכת בכך שאפשרות זו הינה סבירה. בדיקה וודאית של נוכחות או העדר תסמונת דאון ובעיות כרומוזומליות נוספות תיתכן עם דיקור מי שפיר ובדיקת סיסי שליה.  

פורסם ב- הריון
  •   בית הרופאים רח' ריינס 18 ת"א
  •   א', ב', ג': 8:00-13:00, ד' 16:00-22:00
  •   טלפונים: 03-5227474, 03-5278181
  •   פקס: 03-5239996